Zarybnenie 2022


Dňa 31.10.2022 sa uskutočnilo zarybnenie našich Vodných Nádrží Ňižný Lanec, Janík a vodného toku Ida šťukou severnou rôznych veľkostí.


Dňa 29.9.2022 sa uskutočnilo zarybnenie vodného toku Bodva jalcom hlavatým počtom 4200 ks o dĺžke 12-15 cm. Ryby boli rozmiestnené do Bodvy od sútoku riek Ida a Bodva po Hosťovce.


Dňa 23.9.2022 sa uskutočnilo zarybnenie K3 na naších VN o váhe 1000 kg. Násada bola rozdelená rovnomerne po 500 kg do oboch našich vodných nádrží Janík a Lanec. Lov je povolený od 10.10.2022.


Dňa 22.4.2022
sa uskutočnilo zarybnenie Pleskáčom vysokým - VN Janík 100 kg a VN Nižný Lanec 150 kg.

This website was created with Mobirise