Pravidlá používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.


Ako pracujú cookies? 

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.


Na aké účely používame cookies? 

Podľa zákona môžeme používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazení webových stránok, pokiaľ sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, nie je teda vyžadovaný váš súhlas.

Súbory cookies pomáhajú skvalitňovať naše služby, zlepšovať štruktúru a obsah webových stránok. Pomocou nich sa zhromažďujú štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky.

Cookies tretích strán vytvára a využíva poskytovateľ služieb Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Poskytujú nám údaje o návštevnosti: trvanie a počet návštev, navštívené podstránky, lokalita návštevníka, druh operačného systému a prehliadača, IP adresy v anonymizovanom tvare. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené súbormi cookies budú spravidla prenášané na server Google v USA a tam budú uložené.

Anonymizácia IP adries
Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries. Vďaka tomu sa vaša IP adresa prostredkovateľ spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spololočnosť Google tieto informácie používať iba na to, aby mohla vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, zostaviť správy o aktivitách na webovej stránke a vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. 

Viac o podmienkach služby Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk

Viac o tom ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie jej partnerov
https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/partners/ 

Pokiaľ chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Ako si skontrolujete nastavenie cookies? 

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia v nastaveniach vášho prehliadača – podrobnosti si pozrite na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Zakázanie cookies neovplyvní funkčnosť našej webovej stránky.


Offline Website Builder