Denná doba lovu


Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v:
a) pstruhových vodách v mesiacoch
 1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
 2.máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
 3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
 4. november a december od 7.00 h do 19.00 h,
b) lipňových vodách v mesiacoch
 1. jún, júla august od 4.00 h do 22.00 h,
 2. september a október od 5.00 h do 21.00 h,
 3. november a december od 7.00 h do 19.00 h,
c) kaprových vodách v mesiacoch
 1. január až apríl,november a december od 6.00 h do 21.00 h,
 2. máj od 4.00 h do 24.00 h,
3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b.) zákona.

No Code Website Builder