Členovia disciplinárnej komisie

  1. Predseda disciplinárnej komisie  -  Ing. Zoltán Benke
  2. Člen disciplinárnej komisie  - Marian Buček
  3. Člen disciplinárnej komisie - Tibor Szabó

AI Website Maker