Členovia Rybárskej stráže

 1. Vedúci rybárskej stráže  -  Marian Podraczki
 2. Člen rybárskej stráže - Tibor Molnár
 3. Člen rybárskej stráže - Martin Karčák
 4. Člen rybárskej stráže - Gabriel Greizinger st.
 5. Člen rybárskej stráže - Ondrej Bajus
 6. Člen rybárskej stráže - Gabriel Greizinger ml.
 7. Člen rybárskej stráže - Tomáš Pósa
 8. Člen rybárskej stráže - Imrich Gál
 9. Člen rybárskej stráže - Ľudovít Sukenník
 10. Člen rybárskej stráže - Róbert Mikloš
 11. Člen rybárskej stráže - Alojz Bartók

AI Website Software