Z činnosti MO 2022


Z činnosti MO SRZ Moldava nad Bodvou 2022

Mobirise

Dňa 6.3.2022 sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Moldava nad Bodvou.

Sekania ľadu

V zimnom období sa uskutočnilo
prevzdušnenie vodných nádrží
VN Nižný Lanec a VN Janík.

Site was created with Mobirise