Z činnosti MO 2022


Z činnosti MO SRZ Moldava nad Bodvou 2022


Prosíme rešpektujte túto výzvu. Vodná nádrž Ňižný Lanec.


MO SRZ Moldava nad Bodvou - Veľká Ida 16.10.2022 


Dňa 24.9.2022 sa uskutočnila brigáda na VN Janík - prevencia proti bobrom.


Dňa 30.7.2022 sa uskutočnila brigáda na vodnej nádrži v Janíku (kosenie, zber smetia, úprava okolia VN).  


Ďakujeme Save nature by čivas pod vedením Ladislava Stupáka, vodohospodárom, Tiborovi Kaputovi, Jožimu Kassaimu a ich priateľom za zorganizovanie brigády na rieke Bodva. Klobúk dole pred Vami. Patrí Vám veľké poďakovanie.


Dňa 28.7.2022 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom rybničným na našich vodných nádržiach o hmotnosti 1000 kg. Ryby boli rovnomerne rozdelené do oboch nádrží na VN Janík a VN Nižný Lanec . Lov je naďalej povolený.


V dňoch od 1.7.2022 do 15.7.2022 sa uskutočnilo vyčistenie rieky Bodva (smer Jasov-Moldava) pod vedením člena MO SRZ Moldava nad Bodvou pána Jozefa Kassaiho. Za čo im patrí veľká vďaka a poďakovanie.


V dňoch 1-2-3.7.2022 sa uskutočnili rybárske preteky výlučne na lov Sumca veľkého na Vodnej Nádrži Nižný Lanec - žiaľ bezúspešne, bez chytenej ryby.

Dňa 26.6.2022 na VN Janík sa uskutočnili rybárske preteky detí od 6 do 15 rokov.

UMIESTNENIE:

 1. miesto: Erika Sofia Dzuriková

2. miesto: Kristián Verbőczi

3. miesto: Oliver Klempár

Najväčšia ryba: Sebastián Mikókai, Kapor 36 cm

Počet zúčastnených súťažiacich: 43

Chytených rýb - 38 ks o hmotnosti 9,44 kg

Výhercom gratulujeme. Petrov zdar.

SPONZORI:  Roland Szabó, Zsolt Palčík, Ondrej Bajus, Chala chaa carp team Janík, Rema Trans, Podracki Trans, Kubo rybárske a chovateľské potreby, Auto ŠK Komárovce, UNIscrap s.r.o., o výborné občerstvenie sa postarali tímy: Tibora Molnára a tajomníka MO SRZ Dionýza Tobáka.


Dňa 25.6.2022 sa uskutočnila brigáda na VN Janík.

Informácia

Informácia

Rybárske preteky – dospelých

Dňa 29.5.2022 sa uskutočnili rybárske preteky – dospelých na VN Janík od 9:00 hod. do 13:00 hod. Prezentácia a losovanie lovných miest od 8:00 hod. O výborný guláš sa postaral tým Tibora Molnára.  

UMIESTNENIE: 

 1. miesto: Pavol Szabol - 10,28kg

2. miesto: Mikuláš Németh - 9,36kg

3. miesto: Ladislav Kónya - 9,18kg

Najväčšia ryba: 80cm - Amúr - Ladislav Kónya

Počet zúčastnených súťažiacich:  71

Chytených rýb - 58 ks o hmotnosti 111,13 kg

SPONZORI:  

KUBO rybárske a chovateľské potreby Martin Karčák

Podracki Trans - Nákladná doprava Turňa n/B.

Pneu zeleny. sk

Veterinárna Ambulancia MVDr. Pavol Fábry

Emil Briškar - Žarnov

Súkromný športový rybník - Rybník Jasov

Chala Chaa Carp Team - nechyť a nemusíš pustiť (Team Janík)

www.tutidekor.sk

Roland Szabó (poslanec KSK)

Dňa 28.5.2022 sa uskutočnila príprava rybníka a iných náležitostí na Rybárske preteky dospelých - VN Janík. Všetkým zúčastnením, ktorí sa podieľali na príprave patrí obrovská vďaka a poďakovanie.

Dňa 21.5.2022 sa uskutočnila brigáda v našich rybárskych revíroch na VN Janík, VN Nižný Lanec a na vodnom toku vo Včelároch. Pozostávala s kosenia, výrubu drevín, úpravou prístupových ciest a zberom smetí. Všetkým zúčastnením patrí veľká vďaka.


VN Janík 21.5.2022


VN Nižný Lanec 21.5.2022


Vodný tok Včeláre 21.5.2022

Mobirise

Dňa 6.3.2022 sa konala výročná členská schôdza MO SRZ Moldava nad Bodvou.

Sekania ľadu

V zimnom období sa uskutočnilo
prevzdušnenie vodných nádrží
VN Nižný Lanec a VN Janík.

HTML Website Generator