Z činnosti MO 2023

Dňa 5.11.2023 po kontrole na VN v Janíku takto to vyzeralo na Vodnej Nádrži + čistenie priehrady od nánosov, drevín a pod.

Brigáda na VN Nižný Lanec 23.9.2023
kosenie, čistenie prepadu vody z VN, oprava ochranného oplotenia stromčekov, zber odpadu po rybároch


Brigáda na VN Janík 16.9.2023 
kosenie, čistenie prepadu vody z VN, oprava ochranného oplotenia stromčekov, zber odpadu po rybároch


Polovnícky deň Veľká Ida 9.9.2023
Miestna organizácia SRZ Moldava n/B. pripravila výborné halászlé.

Dňa 18.8.2023 od 9:00 hod. do 20.8.2023 sa uskutočnili na VN  v Janíku rybárske preteky na lov sumca veľkého, no žial bezúspešne,

bez ulovenej ryby.

Dňa 24.6.2023 sa konali Rybárske preteky detí od 6 do 15 rokov na VN v Janíku.
Na pretekoch sa zúčastnilo 41 pretekárov. Počet chytených rýb o hmotnosti 9828 g.
Obsadenie pretekárov:
1.miesto-Adam Fazekas, 3240 g.
2.miesto-Marko Jacsman, 2945 g.
3.miesto-Viktória Jacsmanová, 2235 g.
Najväčšia Ryba-Marko Jacsman, Kapor 53 cm o váhe 2455 g. 
Poďakovanie patrí sponzorom:
Kubo rybárske a chovatelské potreby
FPRO s.r.o.
Mini Mix Janík
Tesco Moldava
Cukráreň Fajnotka
Uniscrap š.r.o.
Zsolt Palcsík Janík
Tutidekor.sk
HCP čerpacia technika s.r.o.
Alexander Zsihovics Janík
Takisto všetkým, ktorý pomáhali s prípravou, varením, 



Dňa 27.5.2023 sa konali Rybárske preteky dospelých na VN v Janíku.
Na pretekoch sa zúčastnilo 62 pretekárov. Počet chytených rýb 33 ks o hmotnosti 39,84 kg. Obsadenie pretekárov:
1.miesto-Jozef (Bobi) Červený, 13,80 kg.
2.miesto-Tibor Szabó, 4,50 kg.
3.miesto-Mojmír Džízga, 4,20 kg.
Najväčšia Ryba-Jozef (Bobi) Červený, 13,80 kg Kapor.

Dňa 20.5.2023 sa uskutočnila brigáda na VN Janík. Kosenie, úprava terénu, zber smetia, úprava prístupových ciest a pod.

Brigádnikom ďakujeme.

Dňa 13.5.2023 sa uskutočnila brigáda na VN Ňižný Lanec, kosenie, zber smetia, úprava prístupových ciest a pod. Brigádnikom veľká vďaka.
Dňa 6.5.2023 vysádzanie 8 ks stromčekov na VN Janík. Najbližšie vysádzanie 10 ks bude na VN Ňižný Lanec.
Brigáda na VN Janík 17.3.2023 - ohradenie stromov pletivom, nabíjanie kolíkov, rez spadnutých stromov, zber smetia. Všetkým zúčastneným brigádnikom - veľká vďaka. 
Dňa 5.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO SRZ Moldava nad Bodvou v kultúrnom dome v Moldave n/B. so začiatkom o 9:00 hod.
Mobirise


AKCIE NA ROK 2023
5.3.2023 - Členská schôdza so začiatkom o 9:00 hod.v Kultúrnom dome v Moldave nad Bodvou.
27.5.2023 - Rybárske preteky VN Janík 
1.6.2023 - Otvorenie sezóny
25.6.2023 - Rybárske preteky pre deti od 6 do 15 rokov VN Janík 
18, 19, 20.8.2023 - Rybárske preteky VN Janík výlučne na lov sumca veľkého.


20.1.2023       
Stav našich VN a riek.
Ďakujeme zúčastneným za pomoc pri čistení výpustu a jeho okolia.

Free AI Website Builder