Revíry

vodná nádrž paňovce

VN Paňovce

Číslo revíru: 4-3690-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže pri obci Paňovce.
Rozloha: 4 ha 
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír
Revír je vypustený !

vodná nádrž janík

VN Janík

Číslo revíru: 4-3420-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže pri obci Janík.
Rozloha: 6 ha 
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

vodná nádrž nižný lanec

VN Nižný Lanec

Číslo revíru: 4-3630-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec.
Rozloha: 8,5 ha
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

bodva č.1

Bodva č. 1

Číslo revíru: 4-0150-1-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR – Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

reviry

Bodva č. 2

Číslo revíru: 4-0160-1-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta Hatiny po ústie potoka Teplica.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

reviry

Turňa č. 1

Číslo revíru: 4-2990-1-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce, po ústie potoka Vápený.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

reviry

Ida č. 1

Číslo revíru: 4-0750-1-1
Popis: Od Kaštieľa Veľká Ida po sútok s Bodvou.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprový revír

reviry

Turňa č. 2

Číslo revíru: 4-3000-4-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia potoka Vápený Jablonov n/T po prameň.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: pstruhový revír

reviry

Zádielsky potok

Číslo revíru: 4-4170-4-1
Popis: Zádielsky potok od ústia po štátnu prírodnú rezerváciu Zádielska tiesnňava.
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: pstruhový revír

Created with Mobirise site maker