Zakázané spôsoby lovu rýb


Zakázané spôsoby lovu rýb
Je zakázané loviť ryby z rybárskeho člna, vrátane akékoľvek zavážanie a zanášanie návnad a nástrah, používať zavážaciu ľoďku v rybárskych revíroch s výnimkou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd. Je zakázané loviť na živú rybku, mŕtvu rybku, alebo jej časti s celkovou dľžkou menšou ako 10 cm.
Je zakázané prechovávať ulovené ryby dvoch rybárov v jednej sieťke. Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov na jednu udicu. Loviaci rybári zodpovedajú za poriadok a čistotu v okruhu 3m okolo loviaceho rybára a motorového vozidla. Označenie lovného miesta s bojkami alebo akýmkoľvek spôsobom je zakázané.

Drag & Drop Website Builder