Vitajte na stránke 

SRZ Miestna organizácia Moldava nad Bodvou

Dňa 20.5.2024 výbor MO SRZ Moldava n/B. zvolil nového predsedu MO a to pána. Martina Karčáka.

Uznesenie č.15/2024 - Novým predsedom od 20.5.2024 MO SRZ Moldava n/B. zvolený výborom MO sa stal p. Martin Karčák.

        Oznamy MO SRZ Moldava nad Bodvou

Brigáda na VN Nižný Lanec 11.5.2024

Brigáda na VN Janík 18.5.2024

Memoriál Gabriela Greizingera st. Rybárske preteky VN Nižný Lanec výlučne na lov sumca veľkého. 5,6,7.júla 2024

Rybárske preteky dospelých VN Janík 25.5.2024

Rybárske preteky detí od 6 do 15 rokov na VN Janík dňa 29.6.2024

SRZ Moldava Vám oznamuje ,že na brigádu je nutné priniesť zo sebou aj členskú knižku a povolenie na rybolov z dôvodu zaznamenania účasti na brigáde.Ďakujeme.

Záznam o odpracovaných brigádach

Mobirise

Dňa 25.5.2024 sa budú konať rybárske preteky dospelých na VN v Janíku so začiatkom o 9:00 hod.
Registrácia a losovanie lovných miest od 8:00 hod. 

Brigády v roku 2024

11.5.2024 - Brigáda - kosenie, zber smetia VN Ňižný Lanec začiatok o 9:00 hod.

18.5.2024 - Brigáda - kosenie, zber smetia VN Janík začiatok o 9:00 hod.
22.6.2024 - Brigáda - kosenie VN Janík začiatok od 9:00 hod.
1.7.2024 - Brigáda - kosenie VN Ňižný Lanec začiatok od 9:00 hod.
21.9.2024 - Brigáda - VN Janík začiatok od 9:00 hod.
28.9.2024 - Brigáda - VN Ňižný Lanec začiatok od 9:00 hod.
Na každú brigádu je potrebné prihlásiť sa telefonicky vopred do Janíka u Rybárskeho hospodára na tel.č.: +421 905 231 118
a do Ňižného Lanca u podpredsedu MO na tel.č.: +421 904 850 142. 

Mobirise
Mobirise

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že nás dňa 15.1.2024 opustil náš pán  predseda rybárskeho zväzu Gabriel Greizinger. Posledná rozlúčka s našim zosnulím priateľom sa uskutoční na miestnom cintoríne v Mokranciach 19.1.2024 o 13:00 hodine. 

Mobirise


Rybárske preteky výlučne na lov sumca veľkého, ktoré sa budú konať na VN Nižný Lanec 5-6-7.7.2024 sa treba hlásiť u Rybárskeho hospodára p. Martina Karčáka. tel.č.: 0905 231 918.


CENY  POVOLENIEK  NA ROK 2024

Mobirise

10.3.2024 - Členská schôdza so začiatkom o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Moldave n/B.


PROGRAM:


Otvorenie
         Voľba mandátovej a návrhovej komisie
         Voľba overovateľov zápisnice
        Správa o činnosti výboru a členov MO SRZ Moldava n/B. za rok 2023
         Správa rybárskej stráže
         Správa rybárskeho hospodára
         Správa disciplinárnej komisie
         Správa o hospodárení MO SRZ Moldava n/B za rok 2023 a návrh
         rozpočtu na rok 2024
         Správa kontrolnej a revíznej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2024
Diskusia
Návrh na uznesenie
ZáverPovolenky sa budú vydávať každý pondelok od 17:00 do 19:00 hod. a to od 8.1.2024 do 1.4.2024 v rybárskom dome.
A od Apríla dátumovo tieto dni: 8.4.2024, 22.4.2024, 6.5.2024, 27.5.2024 v rybárskom dome.
Po tomto termíne sa vydávajú povolenky po dohode na tel. kontakte: 0905231918 alebo 0903773028.

Mobirise
Odovzdanie záznamu úlovkov
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
Mobirise
Mobirise

Website Builder Software