Zarybnenie 2019


Dňa 25.10.2019 sa uskutočnilo jesenné zarybnenie kaprom K3 na: VN Nižný Lánec,  VN Janík.


Dňa 4.10.2019 sa uskutočnilo zarybnenie:
Jalec hlavatý JH-2 , spolu 12 000 kusov (cca 10-15 cm). Rozdelený do: Bodva č. 1 , Ida č.1 , Turňa č.1.


Dňa 28.9.2019 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K2 – 600 kg. Lov rýb povolený.
VN Janík: Kapor: 250 kg
VN Nižný Lanec: Kapor 300 kg
Ida č.1 : kapor 50 kg


Dňa 27.6.2018 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom – 600 kg. Lov rýb povolený.
VN Janík: Kapor 300 kg
VN Nižný Lanec: Kapor 300 kg 


Zarybnenie
Dňa 17.03.2019 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom na VN Janík, VN Nižný Lanec a Ida č.1.

No Code Website Builder