Desatoro rybára


Do raja rybárskeho každý sa dostane, kto riadiť týmto DESATORO sa bude !!!


1. Nebudeš trápiť rybu tebou ulovenú !
2. Po tebe pri vode vždy čisto ostane !
3. Rybu od vody odnesieš len pre potrebu svoju !
4. Kapor nad 70 cm je pre radosť, nie na jedlo !
5. Nesadneš si vedome na miesto tebou nerozkŕmené !
6. Závidieť nebudeš kolegovi úspech zaslúžený !
7. Rád blížnemu svojmu pomôžeš pri zdolávaní a fotení !
8. Blížneho svojho požiadať môžeš o pomoc pri zdolávaní !
9. Rybačke vždy verný budeš a za ňu hanbiť sa nebudeš !
10. Ctiť zákon a poriadok rybársky budeš !

AI Website Builder