Kontakt

Členská základňa                         

MO

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia

Moldava nad Bodvou
Námestie Ľ. Štúra 1395/18A
045 01 Moldava nad Bodvou

Úradné hodiny:
Každý pondelok od 8.januára až do 1. apríla v čase od 17:00 – 19:00 hod.

Predseda MO
Greizinger Gabriel

Podpredseda MO
Góts Pavol
+421 904 850 142
Rybársky hospodár MO
Karčák Martin
+421 905 231 918
Tajomník MO
Tobák Dionýz
+421 903 773 028

AI Website Builder