Kontakt

Členská základňa                         

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia

Moldava nad Bodvou
Námestie Ľ. Štúra 1395/18A
045 01 Moldava nad Bodvou

Úradné hodiny:
Každý pondelok od januára až do 25. mája v čase od 17:00 – 19:00 hod.

Predseda MO
Greizinger Gabriel
0905 422 870
Podpredseda MO
Góts Pavol
0904 850 142
Rybársky hospodár
Karčák Martin
0905 231 918
Tajomník
Ing. Gejza Keszi
0908 480 929

Start your own site - Read more