online web builder

Povolenky

Povolenky sa vydávajú v členskej základni počas úradných hodín každý pondelok od 07.01.2019 do 20.05.2019 v čase od 17:00 do 19:00 hod.
Po tomto termíne sa povolenky vydávajú na základe telefonickej dohody na tel. čísle: 
0905 422 870 alebo 0905 231 918

Ceny povoleniek