Zarybnenie 2018


Zarybnenie
Dňa 8.11.2018 sa uskutočnilo zarybnenie na VN Janík, VN Nižný Lanec a Ida č.1 s Lieňom sliznatým.


Zarybnenie
Dňa 28.10.2018 sa uskutočnilo jesenné zarybnenie kaprom a šťukou na VN Janík a VN Nižný Lanec.
Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 28.10.2018 – do 18.11.2018, lov povoleny od 19.11.2018 (pondelok)


Zarybnenie pstruhom
Dňa 27.7.2018 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhom potočným, spolu 6100 kusov (cca 10-12 cm). Bodva č. 2, potok Berč (Drienovec), Zádielský potok. 


Zarybnenie kaprom
Dňa 24.7.2018 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K3 – 600 kg. Lov rýb povolený.
VN Janík: Kapor K3 – 250 kg
VN Nižný Lanec: Kapor K3 – 350 kg 


Zarybnenie kaprom K3
Dňa 21.4.2018 sa uskutočnilo zarybnenie kaprom K3 – 600 kg
VN Janík: Kapor K3 – 300 kg
VN Nižný Lanec: Kapor K3 – 300 kg

No Code Website Builder