Vitajte na stránke 

SRZ Miestna organizácia Moldava nad Bodvou

        Oznamy


Povolenky sa budú vydávať každý parný týzdeň,v pondelok od 17:00 do 19:00 hod. V Rybárskom dome v Moldave nad Bodvou.

Odovzdanie záznamu úlovkov
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
Dnes, 31. 12. 2022, sa končí platnosť nasledujúcim ustanoveniam zákona:
zákaz lovu hlavátky
Zákaz loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. novembra do 31. decembra bez povolenia na lov hlavátky.
Mobirise
Mobirise

This web page was created with Mobirise