online site builder

Slovenský rybársky zväz

Miestna organizácia Moldava nad Bodvou

Oznamy a aktuality

snem srz

XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu

zarybnenie lieňom

Zarybnenie Lieňom sliznatým

zarybnenie kaprom a šťukou

Jesenné zarybnenie Kaprom a Šťukou

výlov rýb paňovce

Výlov rýb na VN Paňovce

Slovenský rybársky zväz

  1. Je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.
  2. Združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľaďovanie rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.
  3. V súlade so zákonom o rybárstve a vyhl., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve, zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom združeným vo zväze.
  4. Stará sa o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.