html templates

Z činnosti MO 2018


Dňa 13.5.2018 sa uskutočnili rybárske preteky na VN Janík.
Umiestnenie: 
1. miesto: Švarda František 6,08 kg 
2. miesto: Marian Podracki 3,45 kg 
3. miesto: Farkas Július 3,25 kg 
4. najväčšia ryba: Polc Juraj 3,11 kg 55 cm (kapor)


05.05.2018 Brigáda VN Janík – Kosenie a príprava na preteky


28.4.2018 Brigáda VN Janík


Čistenie vodného toku Bodvy
Dňa 21.4.2018 sa uskutočnila brigáda – čistenie vodného toku Bodvy č.1, od mostu bývalého Voj. Opr. Závodu Moldava n/B smerom na Jasov.Výročná členská schôdza
25.02.2018

Zápisnica z ČS

© Copyright 2018 SRZ MO Moldava nad Bodvou  |  Tvorba webstránky  ONLA s.r.o.